All posts by Napaporn Santong

25Jul/15
Green Wall Room1

เซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวแสดงผลสถานะไฟ On/Off

   เซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว เมื่อสิ่งมีชีวิตพาดผ่าน ตัวเซ็นเซอร์ก็จะจับค่าความเปลี่ยนแปลง แล้วส่งค่าสัญญาณไฟ ออกมาผ่านทาง Gerora  (LED RBG)       สวัสดีค่ะ ดิฉันเป็นนักศึกษาฝึกงานของบริษัทกราวิเทคไทย ได้เข้ามาฝึกงานทั้งในส่วน กราฟิก และส่วนของอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างการฝึกงานก็ได้มีการจัดทำโปรเจคขึ้นเพื่อตอบโจทย์ของกระแสที่มาแรงและกำลังมีบทบาทในขณะนี้ นั้นก็คือ Internet of Thing (IoT) นั้นเองค่ะ คือเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่ออุปกรณ์ สิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัวในชีวิตประจำวัน  ให้สามารถเชื่อมโยงสื่อสารกันได้ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต  และในบทความนี้ก็ได้พูดในส่วนของโปรเจคและการนำเสนอในส่วนงานของกราฟิกที่จัดทำขึ้นมาด้วย อาจจะเป็นโปรเจคแรกที่ดิฉันได้ลองทำด้าน IOT เลยก็ว่าได้Read More…