add0003
บริษัท กราวิเทคไทย (ไทยแลนด์) จำกัด

มีความยินดีที่จะแจ้งให้สมาชิกทุกท่าน ได้ทราบถึงข่าวการเปิดตัวบ้านหลังใหม่ของเหล่านักประดิษฐ์ ผู้ที่สนใจสร้างผลงานเป็นของตัวเอง และต้องการผลักดันให้ผลงานออกสู่ตลาดโลก พบกันได้ที่ HOME OF MAKER ณ ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ชั้น 4 เร็วๆนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *