รายละเอียดการอบรม :

           การอบรมนี้เหมาะสำหรับ Maker มือใหม่ที่ต้องการใช้ Arduino ในงานอดิเรกหรือโปรเจคของตัวเอง แต่ไม่มีความรู้เรื่องการเขียนโปรแกรมให้กับ Arduino หรือไม่มีความรู้ในเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์มาก่อน เป็นการอบรมที่ไม่เน้นเนื้อหาที่ยากเกินไป แต่จะเน้นไปที่การปฏิบัติจริง ผู้เข้าอบรมจะได้ทดลองเขียนโปรแกรม ได้ทดลองสร้างชิ้นงานหรือสิ่งประดิษฐ์ด้วยตัวเอง รวมทั้งได้รับสิ่งประดิษฐ์นั้นกลับไปหลังจากจบการอบรม

เนื้อหาในการอบรม :

           – พื้นฐานการใช้งาน Arduino

           – สัญญาณดิจิตอล (Input และ Output)

           – การแปลงสัญญาณอนาล็อกเป็นสัญญาณดิจิตอล (Analog to Digital Converter)

           – การสร้างสัญญาณ PWM (Pulse Width Modulation)

 – การสื่อสารผ่านพอร์ทอนุกรม (Serial Communication)

           – อินเตอร์รัปท์จากสัญญาณภายนอก (External Interrupt)

           – การใช้ Library

           – การใช้งาน Sensor บนบอร์ดทดลอง

จำนวนที่รับ :   8 ท่าน/รอบ

สถานที่ :          Home of Maker ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ชั้น 4

ค่าใช้จ่ายในการอบรม              

  • 2,500 บาท

วันที่จัดการอบรม :

  • วันอาทิตย์ ที่ 24 พฤศจิกายน 2561

*หมายเหตุ: หากรอบที่ผู้สมัครมาแล้วไม่ถึง 4 ท่าน ทางเราขออนุญาตเลื่อนไปรวมกับรอบถัดไป

เวลา :          11.00 น. – 19.00 น.

ความรู้พื้นฐานที่ต้องมี  :                  – ไม่มี –

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมต้องเตรียม  :          คอมพิวเตอร์ Notebook ท่านละ 1 เครื่อง

สิ่งผู้เข้าอบรมจะได้รับ                   

           – เอกสาร คู่มือการอบรม

           – Arduino Start up kit

           – อาหารว่าง

           – Certificate

สอบถามรายละเอียด  :  สามารถสอบถามรายละเอียดของการอบรมได้ที่ Info@HomeOfMaker.com หรือ โทร 02-6411181

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *