ad Facebook member new design-04

           คำว่า “Maker” เริ่มเป็นที่แพร่หลายมากขึ้น จนทำให้เราได้ยินคำนี้มากขึ้นในทุกๆวัน โดยคำว่า Maker ในที่นี้ หมายถึง ผู้ที่สามารถสร้างอะไรบางอย่างขึ้นมาได้ด้วยตัวเอง โดยอาศัยการหาความรู้ในแขนงต่างๆ มารวมกันและสร้างสรรค์ออกมาเป็นผลงานตามที่ตัวเองต้องการ เช่น เครื่องให้อาหารสัตว์อัตโนมัติ โคมไฟอัจฉริยะ หรือระบบควมคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านผ่านเว็บไซต์ เป็นต้น ซึ่งผลงานเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ถูกสร้างมาจาก Maker ที่เริ่มต้นจากไม่มีความรู้อะไรมาก่อนเลย พวกเขาศึกษาและหาข้อมูลจากสังคม Open-source ที่ได้เปิดเผยและเขียนวิธีการทำเอาไว้อย่างมากมาย ดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกเลย ถ้ามีพนักงานบัญชีคนหนึ่งมีงานอดิเรกเป็นการสร้างหุ่นยนต์ทำความสะอาดแบบอัตโนมัติ วิ่งเล่นในบ้านของเธอ เพราะเธอเป็น Maker คนหนึ่ง

รายละเอียดการอบรม :

           การอบรมนี้เหมาะสำหรับ Maker มือใหม่ที่ต้องการใช้ Arduino ในงานอดิเรกหรือโปรเจคของตัวเอง แต่ไม่มีความรู้เรื่องการเขียนโปรแกรมให้กับ Arduino หรือไม่มีความรู้ในเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์มาก่อน เป็นการอบรมที่ไม่เน้นเนื้อหาที่ยากเกินไป แต่จะเน้นไปที่การปฏิบัติจริง ผู้เข้าอบรมจะได้ทดลองเขียนโปรแกรม ได้ทดลองสร้างชิ้นงานหรือสิ่งประดิษฐ์ด้วยตัวเอง รวมทั้งได้รับสิ่งประดิษฐ์นั้นกลับไปหลังจากจบการอบรม

           ในการอบรมนี้นอกจากผู้อบรมจะได้เรียนรู้การเขียนโปรแกรมให้กับ Arduino เบื้องต้นแล้ว ยังได้เรียนรู้การสร้างสิ่งประดิษฐ์จาก Arduino ที่สามารถใช้งานได้จริง โดยครั้งนี้สิ่งประดิษฐ์ที่ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้คือ โคมไฟจากแผ่นอคิลิกที่สามารถเปลี่ยนสีของแสงได้ตามต้องการ โดยจุดเด่นของโคมไฟนี้คือการออกแบบให้แผ่น อคิลิก 2 มิติดูคล้ายกับเป็นโคมไฟ 3 มิติ ไอเดียของโคมไฟนี้ มาจากโปรเจคใน Kickstarter.com ที่มีชื่อว่า “BULBING: a Magical Lamp Design | Light up your life!” โดย Studio Cheha จาก อิสราเอล

เนื้อหาในการอบรม :

           – พื้นฐานการใช้งาน Arduino

           – สัญญาณดิจิตอล (Input และ Output)

           – การแปลงสัญญาณอนาล็อกเป็นสัญญาณดิจิตอล (Analog to Digital Converter)

           – การสร้างสัญญาณ PWM (Pulse Width Modulation)

           – การสื่อสารผ่านพอร์ทอนุกรม (Serial Communication)

           – อินเตอร์รัปท์จากสัญญาณภายนอก (External Interrupt)

           – การใช้ Library

           – การใช้งาน Gerora (RGB LED)

           – หลักการทำงานของโคมไฟจากแผ่นอคิลิค

           – การออกแบบโคมไฟจากแผ่นอคิลิค

จำนวนที่รับ :   8 ท่าน/รอบ

สถานที่ :          Home of Maker @ ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ชั้น 4

ค่าใช้จ่ายในการอบรม              

           – Normal Rate 4,500 บาท

           – Member Rate 3,500 บาท

วันที่จัดการอบรม :

  • วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2559  

*หมายเหตุ: หากรอบที่ผู้สมัครมาแล้วไม่ถึง 3 ท่าน ทางเราขออนุญาตเลื่อนไปรวมกับรอบถัดไป

เวลา :          11.00 น. – 19.00 น.

ความรู้พื้นฐานที่ต้องมี  :                  – ไม่มี –

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมต้องเตรียม  :          คอมพิวเตอร์ Notebook ท่านละ 1 เครื่อง

สิ่งผู้เข้าอบรมจะได้รับ                   

           – เอกสาร คู่มือการอบรม

           – Arduino Nano Start up kit

           – ชุดอุปกรณ์สำหรับสร้างสิ่งประดิษฐ์

           – อาหารว่าง

           – Certificate

สอบถามรายละเอียด  :  สามารถสอบถามรายละเอียดของการอบรมได้ที่ Info@HomeOfMaker.com

2 thoughts on “Basic Arduino for Maker: RGB acrylic lamp

    1. คอร์สเปิดอีกทีในวันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน นี้ค่ะ 😉
      โทรสอบถามเพิ่มเติมที่ 02-641-1181, 09-0508-7000

Leave a Reply to Home of Maker Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *