Makerspace

เราได้จัดเตรียมสถานที่ๆ จะอำนวยความสะดวกให้สมาชิกเข้ามาใช้พื้นที่และเครื่องมือในการสร้างสรรค์ผลงานการประดิษฐ์ต่างๆ โดยเรามีเครื่องมือและอุปกรณ์ให้ใช้อย่างครบครัน

 

Package สำหรับ Makerspace

แพ็คเกจของ Home of Maker สำหรับการใข้งาน Makerspace นั้น ผู้ที่เข้ามาใช้งานจะต้องมีสถานะเป็นสมาชิกเท่านั้น ซึ่งสมาชิกแบบ Silver ลดราคาแพ็คเกจ 3% และสมาชิกแบบ Gold ลดราคาแพ็คเกจ 5%
โดยแบ่งออกเป็น 3 แพ็คเกจหลักๆ คือ

 • Home Pass
  • สำหรับสมาชิกที่ต้องใช้งาน Makerspace แบบรายเดือนเป็นต้นไป โดยสมาชิกแบบ 1 Year จะมีสิทธิพิเศษในการใช้งาน Business Lounge และ Guest Visiting อีกด้วย
 • Quick Pass
  • สำหรับสมาชิกที่ต้องการใข้งาน Makerspace แบบเร็วๆ เป็นแบบ 2 ชม. หรือแบบ 1 วัน ก็สามารถใช้งานกับเราได้เช่นกัน
 • Freestyle Pass
  • สำหรับสมาชิกที่ต้องการใช้งาน Makerspace แบบที่ไม่ต้องการระบุวันที่ตายตัว แพ็คเกจนี้จึงมีความยืดหยุ่นสูง

ดังจะมีรายละเอียดดังแพ็คเกจด้านล่างนี้

HOM Members-01

HOM Members-02

HOM Members-03
*คลิ๊กที่รูปเพื่อดูภาพใหญ่

รายละเอียดของแพ็คเกจ

 • Home Pass
  • 1 Month (1 เดือน)
   • สิ่งที่สมาชิกจะได้รับ
    • อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง (2 ID)
    • สามารถใช้บริการในส่วนของ Makerspace ได้
    • สามารถใช้บริการเครื่องพิมพ์ได้
     • A4 พิมพ์ขาว-ดำ ราคา 2 บาท/หน้า
     • A4 พิมพ์สี ราคา 10 บาท/หน้า
    • สามารถใช้บริการเครื่องแฟกซ์ได้
     • ส่งภายในกรุงเทพ 10 บาท/หน้า
     • ส่งต่างจังหวัด 50 บาท/หน้า
    • สามารถใช้บริการตู้ล๊อคเกอร์ได้*
     • 300 บาท/เดือน
    • สามารถใช้บริการตู้จดหมายได้**
    • ฟรี! น้ำดื่ม ชา กาแฟ
   • จำนวนวันที่สามารถใช้งานได้
    • 30 วัน
   • ราคา
    • 6,000 บาท (200 บาท/วัน)
  • 3 Months (3 เดือน)
   • สิ่งที่สมาชิกจะได้รับ
    • อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง (2 ID)
    • สามารถใช้บริการในส่วนของ Makerspace ได้
    • สามารถใช้บริการเครื่องพิมพ์ได้
     • A4 พิมพ์ขาว-ดำ ราคา 2 บาท/หน้า
     • A4 พิมพ์สี ราคา 10 บาท/หน้า
    • สามารถใช้บริการเครื่องแฟกซ์ได้
     • ส่งภายในกรุงเทพ 10 บาท/หน้า
     • ส่งต่างจังหวัด 50 บาท/หน้า
    • สามารถใช้บริการตู้ล๊อคเกอร์ได้*
     • 300 บาท/เดือน
    • สามารถใช้บริการตู้จดหมายได้**
    • ฟรี! น้ำดื่ม ชา กาแฟ
   • จำนวนวันที่สามารถใช้งานได้
    • 30 วัน
   • ราคา
    • 15,750 บาท (175 บาท/วัน)
  • 1 Year (1 ปี)
   • สิ่งที่สมาชิกจะได้รับ
    • อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง (2 ID)
    • สามารถใช้บริการในส่วนของ Makerspace ได้
    • สามารถใช้บริการ Business Lounge ได้
    • สามารถมีแขกมาคุยงานได้ (Guest Visting)
    • สามารถใช้บริการเครื่องพิมพ์ได้
     • A4 พิมพ์ขาว-ดำ ราคา 2 บาท/หน้า
     • A4 พิมพ์สี ราคา 10 บาท/หน้า
    • สามารถใช้บริการเครื่องแฟกซ์ได้
     • ส่งภายในกรุงเทพ 10 บาท/หน้า
     • ส่งต่างจังหวัด 50 บาท/หน้า
    • สามารถใช้บริการตู้ล๊อคเกอร์ได้*
     • 300 บาท/เดือน
    • สามารถใช้บริการตู้จดหมายได้**
    • ฟรี! น้ำดื่ม ชา กาแฟ
   • จำนวนวันที่สามารถใช้งานได้
    • 30 วัน
   • ราคา
    • 54,750 บาท (150 บาท/วัน)

 

 • Quick Pass

  • Stop by (2 hours)
   • สิ่งที่สมาชิกจะได้รับ
    • อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง (1 ID)
    • สามารถใช้บริการในส่วนของ Makerspace ได้
    •  สามารถใช้บริการเครื่องพิมพ์ได้
     • A4 พิมพ์ขาว-ดำ ราคา 2 บาท/หน้า
     • A4 พิมพ์สี ราคา 10 บาท/หน้า
    •  สามารถใช้บริการเครื่องแฟกซ์ได้
     • ส่งภายในกรุงเทพ 10 บาท/หน้า
     • ส่งต่างจังหวัด 50 บาท/หน้า
    • ฟรี! น้ำดื่ม ชา กาแฟ
   •  จำนวนวันที่สามารถใช้งานได้
    • 2 ชั่วโมง ภายใน 1 วัน
   •  ราคา
    • 100 บาท (ต่อ 1 ท่าน)
  • Day Pass
   • สิ่งที่สมาชิกจะได้รับ
    • อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง (1 ID)
    • สามารถใช้บริการในส่วนของ Makerspace ได้
    •  สามารถใช้บริการเครื่องพิมพ์ได้
     • A4 พิมพ์ขาว-ดำ ราคา 2 บาท/หน้า
     • A4 พิมพ์สี ราคา 10 บาท/หน้า
    •  สามารถใช้บริการเครื่องแฟกซ์ได้
     • ส่งภายในกรุงเทพ 10 บาท/หน้า
     • ส่งต่างจังหวัด 50 บาท/หน้า
    • ฟรี! น้ำดื่ม ชา กาแฟ
   •  จำนวนวันที่สามารถใช้งานได้
    •  1 วัน
   •  ราคา
    • 300 บาท (ต่อ 1 ท่าน)
  • Dual (2 ท่าน)
   • สิ่งที่สมาชิกจะได้รับ
    • อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง (1 ID)
    • สามารถใช้บริการในส่วนของ Makerspace ได้
    •  สามารถใช้บริการเครื่องพิมพ์ได้
     • A4 พิมพ์ขาว-ดำ ราคา 2 บาท/หน้า
     • A4 พิมพ์สี ราคา 10 บาท/หน้า
    •  สามารถใช้บริการเครื่องแฟกซ์ได้
     • ส่งภายในกรุงเทพ 10 บาท/หน้า
     • ส่งต่างจังหวัด 50 บาท/หน้า
    • ฟรี! น้ำดื่ม ชา กาแฟ
   •  จำนวนวันที่สามารถใช้งานได้
    •  1 วัน
   •  ราคา
    • 500 บาท (ต่อ 2 ท่าน)

 

 • Freestyle Pass

  • 5 Days (in 30 Days)
   • สิ่งที่สมาชิกจะได้รับ
    • อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง (1 ID)
    • สามารถใช้บริการในส่วนของ Makerspace ได้
    •  สามารถใช้บริการเครื่องพิมพ์ได้
     • A4 พิมพ์ขาว-ดำ ราคา 2 บาท/หน้า
     • A4 พิมพ์สี ราคา 10 บาท/หน้า
    •  สามารถใช้บริการเครื่องแฟกซ์ได้
     • ส่งภายในกรุงเทพ 10 บาท/หน้า
     • ส่งต่างจังหวัด 50 บาท/หน้า
    • ฟรี! น้ำดื่ม ชา กาแฟ
   •  จำนวนวันที่สามารถใช้งานได้
    • 5 วัน ภายใน 30 วัน
   •  ราคา
    • 1,500 บาท (300 บาท/วัน)
  • 10 Days (in 30 Days)
   • สิ่งที่สมาชิกจะได้รับ
    • อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง (1 ID)
    • สามารถใช้บริการในส่วนของ Makerspace ได้
    •  สามารถใช้บริการเครื่องพิมพ์ได้
     • A4 พิมพ์ขาว-ดำ ราคา 2 บาท/หน้า
     • A4 พิมพ์สี ราคา 10 บาท/หน้า
    •  สามารถใช้บริการเครื่องแฟกซ์ได้
     • ส่งภายในกรุงเทพ 10 บาท/หน้า
     • ส่งต่างจังหวัด 50 บาท/หน้า
    • ฟรี! น้ำดื่ม ชา กาแฟ
   •  จำนวนวันที่สามารถใช้งานได้
    • 10 วัน ภายใน 30 วัน
   •  ราคา
    • 2,500 บาท (250 บาท/วัน)
  • 20 Days (in 90 Days)
   • สิ่งที่สมาชิกจะได้รับ
    • อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง (2 ID)
    • สามารถใช้บริการในส่วนของ Makerspace ได้
    •  สามารถใช้บริการเครื่องพิมพ์ได้
     • A4 พิมพ์ขาว-ดำ ราคา 2 บาท/หน้า
     • A4 พิมพ์สี ราคา 10 บาท/หน้า
    •  สามารถใช้บริการเครื่องแฟกซ์ได้
     • ส่งภายในกรุงเทพ 10 บาท/หน้า
     • ส่งต่างจังหวัด 50 บาท/หน้า
    • ฟรี! น้ำดื่ม ชา กาแฟ
   •  จำนวนวันที่สามารถใช้งานได้
    • 20 วัน ภายใน 90 วัน
   •  ราคา
    • 5,000 บาท (250 บาท/วัน)

 หมายเหตุ

* ตู้ล๊อคเกอร์มีจำนวนจำกัด

อุปกรณ์ช่างทางด้านฮาร์ดแวร์

เราได้คัดสรรอุปกรณ์ เครื่องมือ ที่มีคุณภาพ ด้วยผลิตภัณฑ์จากแบรนด์ชั้นนำ ที่ได้รับการยอมรับจากผู้ใช้ทั่วโลก เพื่อให้สมาชิกได้ใช้ในงานของตัวเอง ไม่ว่าจะเป็น

– ไขควง ประแจ แบบต่างๆ
– คีมหนีบ คืมตัด แบบต่างๆ
– เลื่อย สว่านมือ สว่านแท่น
– 3D Printer

makerbot-replicator2

Untitled-1
อุปกรณ์ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์

– Digital Multimeter
– Digital Oscilloscope
– Power Supply
– Waveform Generators
– Weller Soldering Station

IMG_0496

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *